Vi på Springhill Textile vill skapa så hållbart företag som möjligt, där människor och miljö respekteras

Vi stöder våra leverantörer för att främja hållbar utveckling. Vi utvecklar kontinuerligt vårt kunderbjudande ur ett hållbarhetsperspektiv, som sker på olika nivåer. Vi erbjuder t.ex. miljöcertifierade produkter som GOTS och Oeko-Tex, vi väljer mer hållbara produktionstekniker och vi kontrollerar leverantörernas prestanda baserat på flera hållbarhetsparametrar.

För att minska vår miljöpåverkan använder vi transporter med ett begränsat kolavtryck och undviker lufttransport. Alla transportörer som Springhill använder har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001. Vi försöker minska mängden förpackningsmaterial och välja återvinningsbara och mindre miljöskadliga material.

Produktkvalitet och kemiskt innehåll är viktigt för oss och våra kunder. Uppenbarligen följer vi alla lagar och förordningar som fastställts av EU och nationella lagstiftare på de marknader där våra varor säljs, t.ex. Nå. Vi använder textilimportörernas kemiska guide och andra vägledande dokument.

SOCIALT ANSVAR

Springhill har varit medlem i BSCI-amfororna sedan 2007. Det är ett europeiskt initiativ som hjälper återförsäljare, importörer och varumärken att förbättra arbetarnas villkor i produktionen. Medlemskapet i amfororna BSCI är ett steg i den långsiktiga ambitionen att bli ett ännu bättre och mer ansvarsfullt företag. Springhill arbetar medvetet för att utveckla och utbilda våra leverantörer för bättre arbetsförhållanden, både genom att anställa lokala tränare / granskare och genom vår egen tillsyn. Nyckelordet är att kommunicera och samordna, samt ställa korrekta krav på våra leverantörer. Det är en pågående process med respekt för produkten, miljön och för alla som är involverade i tillverkningsprocessen.

För att lära dig mer om amfororna BSCI, besök webbplatsen här.

Amforis BSCI-uppförandekod omfattar ett antal principer som vi arbetar för att våra leverantörer ska följa. Principerna bygger på FN: s deklarationer om mänskliga rättigheter, OECD: s riktlinjer för multinationella företag och ILO-konventionerna.

1. Föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandlingar
2. Rättvis ersättning
3. Hälsa och säkerhet på jobbet
4. Särskilt skydd för unga arbetare
5. Inget tvångsarbete
6. Etiskt företagande
7. Ingen diskriminering
8. Anständig arbetstid
9. Ingen barnarbete
10. Ingen osäker anställning
11. Miljöskydd

Uppförandekoden kan laddas ner på flera olika språk från Amphorae BSCI: s webbplats, du hittar den här.

Om du vill ha mer information om Springhills hållbarhetsarbete eller vårt uppförandekod, vänligen kontakta oss via e-post:
info@springhill.se.

OEKO-TEX

Oeko-Tex standard 100 är ett av de mest kända och spridda varumärkena i världen avseende textil hållbarhet och är därmed också världens ledande märkning för textilier och läder. Med denna märkning visar vi på Springhill Textile AB, i samarbete med våra leverantörer, att produkten är trygg att använda med avseende på hälsofarliga ämnen! En certifiering innebär att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, d.v.s. inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga.

AMFORI

Springhill Textile är sedan 2007 medlem i BSCI. Vi strävar mot att succesivt få alla våra leverantörer godkända enligt BSCIs Code of Conduct. BSCI, eller ”Amfori”, som är det nya namnet from 2018, är ett stort europeiskt nätverk, vars syfte är att förbättra villkor och arbetsmiljö för arbetare över hela världen.

GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan. Kedjan innefattar flera steg; odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget.

REACH

Springhill Textile ställer krav på sina leverantörer att de efterföljer kemikalielagstiftningen enligt Europaparlamentets och rådets förordning. REACH förbjuder eller begränsar användandet och import av vissa typer av ämnen. Syftet är att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier.

TEXTILIMPORTÖRERNA

Springhill Textile är medlem i Textilimportörerna. Medlemskapet ger oss tillgång till viktig information som rör import, handel och CSR-frågor (företagets sociala ansvar).

GenomTtextilimportörerna får vi också tillgång till Kemikalieguiden som är speciellt framtagen av SWEREA för textila produkter och som är baserad på EU:s kemikalielagstiftning – REACH.

FOREST STEWARDSHIP COUNIL

Våra etiketter tillverkas till största delen av FSC-märkt papper. FSC står för ”Forest Stewardship Council”. FCS:s märke på en produkt betyder att etiketten innehåller trä från ansvarsfulla källor. Ett skogsbruk som är miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt.

DEN GRÖNA PUNKTEN

Springhill Textile tar ansvar för förpackningar som förekommer i verksamheten och våra produkter är märkta med den Gröna Punkten. Den Gröna Punkten är ett varumärke som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där den förpackade varan saluförs. I Sverige är det FTI som innehar varumärkesrätten.

Vi på Springhill Textile vill skapa så hållbart företag som möjligt, där människor och miljö respekteras

Vi stöder också våra leverantörer för att främja hållbar utveckling. Vi utvecklar kontinuerligt vårt kunderbjudande ur ett hållbarhetsperspektiv, som sker på olika nivåer. Vi erbjuder t.ex. miljöcertifierade produkter som GOTS och Oeko-Tex, vi väljer mer hållbara produktionstekniker och vi kontrollerar leverantörernas prestanda baserat på flera hållbarhetsparametrar.

För att minska vår miljöpåverkan använder vi transporter med ett begränsat kolavtryck och undviker lufttransport. Alla transportörer som Springhill använder har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001. Vi försöker minska mängden förpackningsmaterial och välja återvinningsbara och mindre miljöskadliga material.

Produktkvalitet och kemiskt innehåll är viktigt för oss och våra kunder. Uppenbarligen följer vi alla lagar och förordningar som fastställts av EU och nationella lagstiftare på de marknader där våra varor säljs, t.ex. Nå. Vi använder textilimportörernas kemiska guide och andra vägledande dokument.

SOCIALT ANSVAR

Springhill har varit medlem i BSCI-amfororna sedan 2007. Det är ett europeiskt initiativ som hjälper återförsäljare, importörer och varumärken att förbättra arbetarnas villkor i produktionen. Medlemskapet i amfororna BSCI är ett steg i den långsiktiga ambitionen att bli ett ännu bättre och mer ansvarsfullt företag. Springhill arbetar medvetet för att utveckla och utbilda våra leverantörer för bättre arbetsförhållanden, både genom att anställa lokala tränare / granskare och genom vår egen tillsyn. Nyckelordet är att kommunicera och samordna, samt ställa korrekta krav på våra leverantörer. Det är en pågående process med respekt för produkten, miljön och för alla som är involverade i tillverkningsprocessen.

För att lära dig mer om amfororna BSCI, besök webbplatsen här.

Amforis BSCI-uppförandekod omfattar ett antal principer som vi arbetar för att våra leverantörer ska följa. Principerna bygger på FN: s deklarationer om mänskliga rättigheter, OECD: s riktlinjer för multinationella företag och ILO-konventionerna.

1. Föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandlingar
2. Rättvis ersättning
3. Hälsa och säkerhet på jobbet
4. Särskilt skydd för unga arbetare
5. Inget tvångsarbete
6. Etiskt företagande
7. Ingen diskriminering
8. Anständig arbetstid
9. Ingen barnarbete
10. Ingen osäker anställning
11. Miljöskydd

Uppförandekoden kan laddas ner på flera olika språk från Amphorae BSCI: s webbplats, du hittar den här.

Om du vill ha mer information om Springhills hållbarhetsarbete eller vårt uppförandekod, vänligen kontakta oss via e-post:
info@springhill.se.

OEKO-TEX

Oeko-Tex standard 100 är ett av de mest kända och spridda varumärkena i världen avseende textil hållbarhet och är därmed också världens ledande märkning för textilier och läder. Med denna märkning visar vi på Springhill Textile AB, i samarbete med våra leverantörer, att produkten är trygg att använda med avseende på hälsofarliga ämnen! En certifiering innebär att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, d.v.s. inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga.

AMFORI

Springhill Textile är sedan 2007 medlem i BSCI. Vi strävar mot att succesivt få alla våra leverantörer godkända enligt BSCIs Code of Conduct. BSCI, eller ”Amfori”, som är det nya namnet from 2018, är ett stort europeiskt nätverk, vars syfte är att förbättra villkor och arbetsmiljö för arbetare över hela världen.

GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan. Kedjan innefattar flera steg; odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget.

REACH

Springhill Textile ställer krav på sina leverantörer att de efterföljer kemikalielagstiftningen enligt Europaparlamentets och rådets förordning. REACH förbjuder eller begränsar användandet och import av vissa typer av ämnen. Syftet är att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier.

TEXTILIMPORTÖRERNA

Springhill Textile är medlem i Textilimportörerna. Medlemskapet ger oss tillgång till viktig information som rör import, handel och CSR-frågor (företagets sociala ansvar).

GenomTtextilimportörerna får vi också tillgång till Kemikalieguiden som är speciellt framtagen av SWEREA för textila produkter och som är baserad på EU:s kemikalielagstiftning – REACH.

FOREST STEWARDSHIP COUNIL

Våra etiketter tillverkas till största delen av FSC-märkt papper. FSC står för ”Forest Stewardship Council”. FCS:s märke på en produkt betyder att etiketten innehåller trä från ansvarsfulla källor. Ett skogsbruk som är miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt.

DEN GRÖNA PUNKTEN

Springhill Textile tar ansvar för förpackningar som förekommer i verksamheten och våra produkter är märkta med den Gröna Punkten. Den Gröna Punkten är ett varumärke som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där den förpackade varan saluförs. I Sverige är det FTI som innehar varumärkesrätten.